Facebook
Ptasi Azyl Warszawskiego ZOO
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”
A A + A
Wybierz język
Godziny otwarcia 07.00 - 19:00

Rehabilitacja ptaków

Zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.

Rehabilitacja ptaków, podobnie jak rehabilitacja innych dzikich zwierząt jest i powinna być rozumiana jako proces przywracania ich naturze. Musimy pamiętać, że nasze działania od samego początku powinny być ukierunkowane na jak najszybsze wypuszczenie na wolność (patrz: „wypuszczanie na wolność”) sprawnego zwierzęcia, które bez problemów będzie mogło przetrwać w środowisku naturalnym.

Wielu osobom rehabilitacja dzikich ptaków kojarzy się z efektem końcowym – czyli wypuszczeniem na wolność, pierwszym w pełni wolnym lotem od czasu urazu lub ludzkiej interwencji (patrz też: znalazłeś ptaka ?). Jednak za każdym wolnym lotem stoi ogrom ludzkiej pracy wykonywanej przez pracowników ośrodków rehabilitacji, lekarzy weterynarii i niezastąpionych wolontariuszy. Pamiętajmy, że działania podjęte na samym początku procesu rehabilitacji mogą mieć ogromny wpływ na dalsze losy ptaka, a nawet przesądzić o jego wypuszczeniu na wolność. Dlatego tak ważna jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy pracownikami ośrodków, służbami specjalnymi, lekarzami weterynarii i oczywiście osobami prywatnymi,  które najczęściej znajdują ptaki i walczą dalej o fachową pomoc, niejednokrotnie angażując się nie tylko emocjonalnie, ale i finansowo.

Rehabilitacja dzikich zwierząt ma jeszcze drugą, mniej przyjemną stronę. Praca w ośrodku rehabilitacji wiąże się także z tragicznymi wydarzeniami – kiedy to zwierzęta padają ofiarami bezmyślności ludzkiej i z trudnymi decyzjami, kiedy trzeba skrócić cierpienie ptaka, lub znając rokowanie zadecydować o jego dalszym losie (patrz „Kryteria eutanazji”). Praca z dzikim zwierzętami to dziedzina która łączy w sobie wiedzę medyczną, biologiczną i szeroko pojętą ekologię. Niektóre działania podjęte w procesie rehabilitacji mogą wzbudzać nasz sprzeciw, ale zawsze mamy prawo do wyjaśnień. Pracownik ośrodka rehabilitacji powinien wytłumaczyć nam co się stało i dlaczego i chociaż czasem ciężko jest to przyjąć do wiadomości pamiętajmy, że zwierzęta dzikie nie są naszą własnością i zastanówmy się jeszcze raz, jakie życie jesteśmy im w stanie zapewnić.