Facebook
Ptasi Azyl Warszawskiego ZOO
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”
A A + A
Wybierz język
Godziny otwarcia 07.00 - 20:00

Informacje o projekcie

POIiŚ, Zakochaj się w Warszawie, UE EFRR

Projekt pn. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 3 713 486,37 zł
Wkład m.st. Warszawy: 0,19 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 153 798,13 zł
Wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 376 982,73 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program Operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie: 5.1.2 Ochrona gatunków ex-situ, ochrona zasobów genowych oraz budowa centrów rehabilitacji zwierząt
Okres realizacji: 01.07.2010 - 31.12.2013
Jednostka realizująca: m.st. Warszawa, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Beneficjent: m.st. Warszawa
Instytucja Wdrażająca Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Teren planowanej inwestycji: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Opis projektu

Tło projektu: Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie od 1998 r. istnieje „Ptasi Azyl” zajmujący się leczeniem i rehabilitacją ptaków. Budowa nowego ośrodka jest jednak koniecznością wynikającą z unijnych dyrektyw, w tym dyrektywy BALAI, zgodnie z którymi na terenie ZOO utrzymywane są wyłącznie zwierzęta wolne od chorób zakaźnych i inwazyjnych. Ośrodek zbierający chore ptaki w dużej liczbie, w celu ich dalszego leczenia i rehabilitacji, w tym przysposobienia do powrotu do życia w naturalnych warunkach, nie może dalej funkcjonować wewnątrz nowoczesnego ogrodu zoologicznego. Dlatego też konieczne jest jego przeniesienie na wydzielony teren na granicy ZOO, tak by służby dostarczające chore ptaki nie musiały wchodzić na teren ogrodu.

Cel: Głównym celem projektu jest wybudowanie w pełni wyposażonego Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”, a dzięki temu zapewnienie opieki, leczenia, rehabilitacji i możliwości powrotu do środowiska naturalnego chorych i trafiających w ręce ludzi ptaków. Ptasi Azyl wyposażony będzie w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-chirurgiczny. W oparciu o duże doświadczenie specjalistów pracujących w ogrodzie zoologicznym, Ptasi Azyl ma również pełnić funkcję edukacyjną dla przyszłych lekarzy weterynarii. Ponadto, w nowym ośrodku będą mogły odbywać się praktyki dla studentów nauk przyrodniczych. W tym celu Ptasi Azyl wyposażony będzie w specjalistyczny sprzęt umożliwiający podgląd w trakcie wykonywanych zabiegów. W takcie realizacji projektu zakłada się również przeprowadzenie szeregu działań informacyjnych na temat ochrony ptaków i dbania o środowisko naturalne. Ośrodek będzie miejscem zamkniętym dla ruchu turystycznego, jednakże każdy zainteresowany będzie mógł zdobyć informacje na temat działalności Azylu poprzez odwiedzenie strony internetowej Ośrodka.

Oczekiwane rezultaty: Zakłada się, że nowo powstały Ośrodek będzie mógł przyjmować rocznie około 2,5 tyś ptasich pacjentów z pośród 150 gatunków. Ośrodek dzięki swojej działalności przyczyni się do ochrony wielu gatunków ptaków w tym gatunków zagrożonych wyginięciem. Połowa z nich będzie mogła wrócić do miejsca swojego pochodzenia.

Udostępnienie autorskich zdjęć

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie autorskich zdjęć: