Sóweczka
Łabędź krzykliwy
Bocian czarny
Łabędź niemy
Czubatka
Facebook

Statut Azylu

Azyl dla Ptaków w Warszawskim Zoo przyjmuje pacjentów już od ponad 10 lat. Wkrótce opublikujemy poprawioną wersję statutu.